Przeglad kas - Sklep i serwis komputerowy OMEGA Brzeg, kasy fiskalne posnet, naprawa laptopów i monitorów, sprzedaż kas fiskalnych, profesjonalny serwis komputerów i laptopów brzeg.

Szukaj
Serwis
O firmie
Strona główna
Porady
Recykling
Galeria
Kontakt
Firma Komputerowa
Omega
Autoryzowany Dealer Posnet
Przejdź do treści

Menu główne:

Przeglad kas

Urządzenia sklepowe

Terminy przeglądu kasy fiskalnej

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej powinien być wykonany najpóźniej 2 lata od ostatniego przeglądu (lub fiskalizacji kasy fiskalnej). Oferujemy Państwu możliwość wykonywania przeglądu co rok - jest to opcja tańsza niż przegląd dwuletni.

Co grozi za niewykonanie przeglądu kasy fiskalnej?

Brak wykonanego, terminowego przeglądu traktowane jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi - zgodnie z artykułem 61 § 3 k.k.s. możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

Wskazać należy, że obowiązek przeprowadzenia terminowego przeglądu kasy spoczywa wyłącznie na użytkowniku tej kasy. Podatnik, gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku może ponieść konsekwencje określone w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, jeśli podatnik w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, zobowiązany jest do zwrotu odliczonej lub otrzymanej z urzędu kwoty wydatkowanej na zakup tej kasy rejestrującej.

Dlaczego przeglądy urządzeń fiskalnych są obowiązkowe?

Od 1 grudnia 2008 roku wprowadzono zmiany w przepisach związanych z przeprowadzaniem przeglądów technicznych kas fiskalnych. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej wykonuje się okresowo, co 2 lata (przed 1. XII. 2008 obowiązkowy był roczny termin przeglądu). Obowiązek wykonania przeglądu technicznego wynika z § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących.
Wychodząc Państwu na przeciw, aby pamiętać o wykonaniu przeglądu i nie narazić się na nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego, na kasie fiskalnej umieszczamy naklejkę z dokładną datą najbliższego przeglądu. Ponadto większość kas fiskalnych informuje stosownym komunikatem, o obowiązkowym przeglądzie.

Jeżeli obowiązkowy jest przegląd 2-letni dlaczego serwis oferujecie przeglądy 1-roczne?

Przegląd techniczny wykonywany co roku jest tańszy i wpływa na przedłużenie żywotności kasy fiskalnej. Niektórzy producenci uzależniają przedłużenie gwarancji na kasę fiskalną od rocznych przeglądów technicznych.

Kto musi pamiętać o przeglądzie - ja czy mój serwis?

Pilnowanie upływu terminu obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej należy do obowiązków podatnika, nie serwisu. Przy zbliżającym się terminie przeglądu należy powiadomić serwisanta o tym fakcie. Do obowiązków serwisu należy wykonanie przeglądu (załącznik do rozp. w spr. warunków stosowania kas fiskalnych nr 6 pkt 10).
Chcąc uniknąć problemów, jakie mogą wynikać dla Państwa w związku z niezauważeniem zbliżającego się terminu przeglądu staramy się telefonicznie informować Państwa, że taka sytuacja zaistniała. Dodatkowa informacja dotycząca terminu naklejana jest w widocznym miejscu urządzenia fiskalnego.

Co zrobić, jeżeli termin został przekroczony? Czy można przywrócić termin przeglądu kasy fiskalnej?

Termin wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas fiskalnych jest ściśle określony w przepisach ustawy o podatku VAT. Wiąże się z tym fakt, że jest to termin nieprzekraczalny i nie może zostać przywrócony (nawet w sytuacjach wyjątkowych dla podatnika, na które nie miał on wpływu). Opóźnienie może skutkować konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego.

Co grozi, jeśli nie dotrzymam terminu przeglądu kasy fiskalnej?

Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu dotykają przede wszystkim przedsiębiorców korzystających z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej. Jeśli w okresie do 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik nie zgłosi w obowiązującym terminie kasy do wykonania przeglądu technicznego przez jego serwis musi zwrócić odliczoną lub otrzymaną kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej. Wynika to z artykułu 111 ust. 6 ostawy o VAT. Rozliczenie musi być dokonane bez wezwania urzędu skarbowego.

Kary za niedotrzymanie terminu.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynosić od 1/10 do 20x wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zazwyczaj jednak nakładany jest  mandat karny - jego wysokość jest nie większa niż podwójna wysokość minimalnego wynagrodzenia.
Szansą na uniknięcie przykrych sankcji karno-skarbowych związanych z niedotrzymaniem terminu obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej jest złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, tzw. CZYNNY ŻAL.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego