Recykling - Sklep i serwis komputerowy OMEGA Brzeg, sprzedaż kas fiskalnych.

+48 77 416 04 43
ilość wartość
internetowy sklep komputerowy
Tel:
Mobile:
+48 508 629 932
Wyloguj
Przejdź do treści

Recykling


RECYKLING sprzętu komputerowego   Komputer jest urządzeniem, bez którego praca we współczesnej firmie wydaje się być niemożliwa. Sprzęt komputerowy jest także bardzo popularny w naszych domach. Po kilku latach użytkowania przychodzi czas, kiedy stwierdzamy, że nasz sprzęt jest już bezużyteczny wobec dostępnych na rynku programów i postanawiamy zakupić nowy. Ale co zrobić ze starym, zużytym komputerem? Na pewno nie powinno się wyrzucać komputera i monitora prosto na śmietnik.
W polskich firmach sprzęt komputerowy wymienia się średnio co 5 lat. Na świecie co roku sprzedaje się około 1 mln nowych komputerów. W Stanach Zjednoczonych w 1999 roku ok. 24 mln komputerów uznano za przestarzałe. Jedynie 3,3 mln z nich zostało poddane recyklingowi. Zapewne podobna, bądź jeszcze bardziej niekorzystna sytuacja, panuje na naszym kraju. Jak na razie w polskim ustawodawstwie, ale także w prawie europejskim brakuje stosownych przepisów nakazujących producentowi odbiór wyeksploatowanego sprzętu. Tylko czołowe światowe firmy, działające także w Polsce, stać na bezpłatne odbieranie zużytych akcesoriów komputerowych, takich jak drukarki, tonery i wkłady atramentowe. Pozostała część albo zostanie poddana utylizacji, co zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli użytkownika, albo trafi na wysypisko śmieci, co jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Dlaczego tak ważne jest, aby zużyte komputery i monitory nie trafiały na wysypisko? Po pierwsze sprzęt ten jest bogatym źródłem surowców nadających się do powtórnego użycia.
Szacuje się że do ponownego wykorzystania można odzyskać 20% plastiku, 5% ołowiu i około 80 - 90% żelaza, aluminium i miedzi. Także metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i platyna, które obecnie w mniejszym stopniu niż przed laty wchodzą w skład układów scalonych, odzyskuje się praktycznie w 100%. Oprócz tego odzyskać można takie pierwiastki, jak: brom, cyna i nikiel.
Drugim ważnym argumentem przemawiającym przeciwko składowaniu sprzętu komputerowego na wysypiskach jest fakt, że jest on odpadem niebezpiecznym. Obok znacznych ilości ołowiu zawiera inne toksyczne pierwiastki metaliczne, takie jak rtęć, kadm, chrom i beryl. Pierwiastki te, a w szczególności ołów, którego najwięcej jest w monitorach, mogą przedostawać się do wód gruntowych, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia człowieka. Z tego też względu w kilku stanach Ameryki Północnej wprowadzono zakaz składowania monitorów na wysypiskach, stosując inne, pewniejsze sposoby na neutralizację ich szkodliwego oddziaływania.
Podstawowym problemem recyklingu zużytego sprzętu komputerowego jest demontaż płytek z obwodami drukowanymi. Spoiwo łączące poszczególne elementy płytki stanowi cyna. Jednak to nie ona nastręcza najwięcej problemów, lecz specjalny klej epoksydowy zapewniający trwałość połączeniom. Substancja ta praktycznie uniemożliwia demontaż blisko 80% części komputera. Rozwiązanie tego kłopotliwego problemu może stanowić opracowany niedawno przez amerykańskich chemików monomer epoksydowy terpineolu (alpha - Terp), którego scalające właściwości można zneutralizować już w temperaturze 190°C.

   Nasza firma nieodpłatnie przyjmuje zużyty sprzęt komputerowy oraz zużyte baterie. Współpracujemy z kilkoma firmami, które odbierają od nas w/w sprzęt i odzyskują z niego surowce.

Wróć do spisu treści